O Nas

STRONA GŁÓWNA / o nas

O nas

Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu to wiodący w województwie lubuskim ośrodek leczenia chorób płuc. Uruchomienie w 2017 roku Lubuskiego Centrum Pulmonologii, umocniło znacząco pozycję szpitala w Torzymiu w regionie i wyznaczyło dalsze kierunki rozwoju profilu pulmonologicznego, w tym m. in. rehabilitację po-covidową, w której się obecnie specjalizujemy w ramach oddziału rehabilitacji pulmonologicznej. 

Ale na tym nie poprzestajemy, analizujemy zmieniające się potrzeby zdrowotne społeczeństwa i podejmujemy działania, mające na celu rozszerzanie zakresu świadczonych w naszym szpitalu usług. Kierunkiem, któremu nasz szpital nadaje szczególnej dynamiki rozwoju jest organizacja lecznictwa geriatrycznego, za którym przemawiają zarówno trendy demograficzne, jak i społeczno-gospodarcze. Pierwszym krokiem w tym kierunku było uruchomienie poradni geriatrycznej, co miało miejsce w 2015 roku, a następnie pierwszego w województwie Ośrodka Geriatrii, którego otwarcie odbyło się w lutym 2023 r. W jego strukturach znalazł się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Oddział Geriatryczny, pomieszczenia fizjoterapii z salami do rehabilitacji oraz strefa dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku, a także oferta usług komercyjnych o charakterze opiekuńczo-leczniczym.

Warto podkreślić, że na przestrzeni minionej dekady w szpitalu dokonano wielu remontów  oraz zakupu nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej, co przełożyło się na poprawę warunków pobytu i leczenia. Dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy, na które pracował cały zespół torzymskiego szpitala, mobilizują nas do podejmowania kolejnych wyzwań w obszarze zdrowia. Obok diagnozowania i leczenia chorób płuc stawiamy na rehabilitację pulmonologiczną, a także kardiologiczną. Wykorzystując atuty szpitala w Torzymiu, w tym położenie z dala od dużych miast, mając w bezpośrednim zasięgu kompleks leśno-parkowy, staramy się dopasować portfel usług do zmieniających się trendów zarówno epidemiologicznych, jak i demograficznych. 

Cel jaki nam przyświeca we wszystkich naszych działaniach, to zapewnienie opieki medycznej na jak najwyższym poziomie, a także ułatwienie dostępu do deficytowych świadczeń zdrowotnych, do których między innymi należy leczenie geriatryczne. Odpowiedzią na to jest otwarcie Ośrodka Geriatrii, w którym w sposób kompleksowy zajmujemy się leczeniem i opieką nad seniorami w ramach finansowania z NFZ, jak również w formie komercyjnej placówki o charakterze opiekuńczo-leczniczym o nazwie „Leśny Zakątek”.

Leśny Zakątek przy Ośrodku Geriatri w Torzymiu

Zobacz nasz ośrodek na filmie

Masz pytania lub wątpliwości, proszę skontaktuj się z nami, podpowiemy i pomożemy podjąć decyzje najlepszą dla twoich bliskich.

Skontaktuj się z nami